Biskopsg?rden nr 5 

 

 

Avflyttning

Bostadsinnehavare som skall flytta fr?n f?reningen, skall anm?la detta till ordf?randen och skriftligen l?mna uppgift om den som f?resl?s ?vertaga bostadsr?tten. Detta sker b?st p? s?rskild ?verl?telseblankett som m?klaren tillhandah?ller. S?dan blankett finns ocks? i bokhandeln.

 
 

Hem | Antennuttaget | Avflyttning | Bl?sv?dersnytt | Fastighetssk?tare | Fonder | Garageplatser | L?genheterna | ParkeringsplatserProtokoll |       St?rande arbete | Sopor | Stadgar | Styrelse | V?rst?dning ?rsredovisningar

 

Copyright 2004 - Carl Gustaf Sund?n