Biskopsg?rden nr 5

 

 

Reparationsfonder

Den inre reparationsfonden, som var avsedd f?r reparationer inom l?genheten, avskaffades av ett enh?lligt ?rsm?te 890407. De innest?ende medlen utbetalades till medlemmarna,

Den yttre reparationsfonden ?r avsedd f?r reparationer av fastigheten och gemensamma utrymmen. Till denna avs?tts varje ?r 0.3% av fastigheternas anskaffningsv?rde, dvs en blygsam summa p? knappt 10 000 kr.

 

Dispositionsfonden

Denna fond bildas av det ?verskott, som kan uppst? p? f?reningens verksamhet. Den skall anv?ndas f?r st?rre reparationer och renoveringar.

 

 

 
 

Hem | Antennuttaget | Avflyttning | Bl?sv?dersnytt | Fastighetssk?tare | Fonder | Garageplatser | L?genheterna |Protokoll Parkeringsplatser |  | St?rande arbete | Sopor | Stadgar | Styrelse | V?rst?dning | V?rme | ?rsredovisningar

 

Copyright 2004 - Carl Gustaf Sund?n