Biskopsg?rden nr 5
Ang?ende st?rande reparationsarbeten

Enligt beslut p? ?rsm?tet 1998 m?ste st?rande reparationsarbeten s?som spikande, hamrande och borrande i l?genheten eller andra utrymmen i fastigheten begr?nsas till vissa tider enligt nedan: 

m?ndag-fredag      kl 0800-2000
l?rdag                     kl 0900-1600
r?da dagar              helt f?rbjudet

Styrelsen besl?t 2007-11-13 om totalf?rbud f?r st?rande reparationsarbeten alla r?da dagar.

Om ni ska göra ändringar eller reparationer så måste ni kontakta våra samarbetspartners:

Hem | Antennuttaget | Avflyttning | Bl?sv?dersnytt | Fastighetssk?tare | Fonder | Garageplatser | L?genheterna | ParkeringsplatserProtokoll | St?rande arbete | Sopor | Stadgar | Styrelse | V?rst?dning | V?rme | ?rsredovisningar

Copyright 2004 - Carl Gustaf Sund?n