Biskopsg?rden nr 5
Sopor

Emballera allt det avfall som kastas i sopnedkastet!

F?rem?l av alla slag som inte ryms i sopk?rlen f?r inte placeras i soprummet utan skall forslas bort av bostadsinnehavaren.

En g?ng om ?ret ? i maj m?nad ? kan s?dana f?rem?l - utom el-produkter - placeras i en container som placeras utanf?r 6:an.

I 6:ans soprum finns ?tervinningsk?rl f?r komposterbart avfall, f?r farligt avfall, tidningar, kartong, plast, glas och metall.

Av utrymmessk?l skall alla typer av kartonger antingen rivas eller vikas.

Komposterbart avfall samlas i pappersp?sar. Plastp?sar ?r ej till?tna.

   

Hem | Antennuttaget | Avflyttning | Bl?sv?dersnytt | Fastighetssk?tare | Fonder | Garageplatser | L?genheterna | ParkeringsplatserProtokoll | St?rande arbete | Sopor | Stadgar | Styrelse | V?rst?dning | V?rme | ?rsredovisningar

opyright 2004 - Carl Gustaf Sund?n